பத்தியம் என்றாள் என்ன???

பத்தியம் என்றால் என்ன ?

image

சித்த மருத்துவ முறையிலும் மற்றும் ஏனைய மருத்துவ முறையிலும் பத்தியம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். நீங்கள் கேள்விப்பட்டு இருப்பீர்கள் . ஆனால் என்ன பத்தியம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் யாருக்கும் தெரியாது . அது இது என்று ஏக மழுப்பு மழுப்புவார்கள் . இதோ இங்கு பத்தியத்திற்கான சில முறைகள் விளக்கப்படுகின்றது .
பொதுவான பத்திய விதிமுறை என்பது என்ன ?
பொதுவாக வாயு – வயிற்று கோளாறுகளுக்கு – உருளைக்கிழங்கு , வாழைக்காய் , மொச்சை – அவரை வகை – உளுந்து – கத்திரி – மாவுப்பண்டங்கள் – கோசு – செவ்வாட்டு மாமிசம் – சேவல் கறி – முட்டை முதலிய வாயுப்போருட்களை நீக்க வேண்டும் .
குருதி – சீதக் கழிச்சல் முதலியவற்றிற்கு – மிளகாய் – மீன் – கோழி – உப்பு – கடின உணவு – முதலிய மிகு காரமான , உஷ்ணமான பொருட்களையும் நீக்க வேண்டும் .
சரும நோய்களுக்கு – மீன் – கருவாடு – பயறு வகை – கத்தரி – சோளம் -செம்மறியாட்டுக்கறி – சேவல் மாமிசம் – கம்பு முதலிய கரப்பான் பொருட்களை நீக்க வேண்டும் .
சோகை – காமாலை – பாண்டு – பெரு வயிறு முதலியவற்றிற்கு – உப்பு – கடுகு – நல்லெண்ணை – மாமிசம் – புளி – மது வகை – கிழங்கு – காய் – பயறு – முதலிய வாயு – கரப்பான் பொருட்களை நீக்க வேண்டும் .
மூலம் – பௌத்திரம் முதலியவற்றிற்கு – மிளகாய் – புளி – கடுகு – நல்லெண்ணை – மது வகை – கேப்பை – அலைச்சல் – தூக்கம் முதலிய உஷ்ணமானவற்றையும் முறையே நீக்க வேண்டும் .
பொதுவாக எப்பிணிக்கும் மிகுவேலை – அலைச்சல் – புளி – புகை – மது – இராவிழித்தல் – மனக் கவலை – அதிக சிந்தனை – பகலுறக்கம் – மந்த குணப்பொருட்கள் – ஆகியவற்றை நீக்க வேண்டும் .
நன்றி:Jamialim.NEWS

Posted from WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s