​நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிறகு கலீபா யார்? – தமிழ் ஷீஆ

[​நபி (ஸல்) அவர்களுக்குப் பிறகு கலீபா யார்? – தமிழ் ஷீஆ] is good,have a look at it! http://www.tamilsheeya.com/2999300829502965302129652995300729853021-29802965299729943021296529953021/55

நன்றி: Jamialim. News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s